IV Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej

Lokalizacja

województwo: świętokrzyskie
powiat: Powiat m. Kielce
gmina: M. Kielce
miejscowość: Kielce

Informacje

Typ szkoły / placówki: Liceum ogólnokształcące
Patron szkoły: Hanka Sawicka
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

IV Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej
Radiowa 1
25-314 Kielce
Poczta: Kielce
telefon: 0413681172
fax: 0413681172
strona internetowa: www.sawicka.kielce.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły IV Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej (Kielce), jest to Liceum ogólnokształcące.

Statystyka

Liczba uczniów: 701
Liczba oddziałów: 21
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 43
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 15
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 6.64

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: świętokrzyskie
powiat:
gmina: